Óvodánk

Az orosházi Forrás Református Óvoda 2002. szeptember 1-óta ökumenikus nyitottságú egyházi intézményként működik. A szülők kérésére, valamint a Református Egyházzal kialakított kapcsolat jelezte az egyházi óvoda iránti igényt. Az egy csoporttal induló intézmény, közel a város szívéhez, a Lehel utca 39. szám alatt a régi Merián óvoda épületében kezdte meg első tanévét. Kezdetben az ingatlan a Merián Rt. tulajdona volt, melyet az orosházi református gyülekezet bérelt az óvoda számára. Később egy ingatlan csere folytán a Városi Önkormányzat lett a tulajdonos és felajánlotta megvételre az óvodát a Református Egyháznak. A tárgyalások eredménnyel jártak, így a 2004. januárban létrejött adásvételi szerződés alapján, a tulajdonjog a Tiszántúli Református Egyházkerületet illeti meg.

Az első és a második tanévet egy nagy létszámú, osztatlan gyermekcsoporttal indítottuk. Óvodánk jó hírneve az elmúlt évek munkájának eredménye. A hozzánk jelentkező gyerekek családi hátterének és szociális helyzetének ismeretében, valamint a város óvodái között elfoglalt helyzetünket tekintve meggyőződésünk, hogy óvodánk hiányt pótol és jogos szülői igényt elégit ki. Napközi otthonos óvodaként családpótló szerepünk nélkülözhetetlen. A Forrás Református Óvoda kedvelt és keresett intézmény lett, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket. Így 2004 őszén már két csoporttal, majd 2005-től három csoporttal folytathatjuk a megkezdett munkát, melyben Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat vezérel bennünket.

Az óvoda engedélyezett létszáma 3 gyermekcsoportban 90 fő.

“Engedjétek hozzám jönni a kis gyerekeket és ne tiltsátok el tőlem őket.”    –Márk 10,14-


Neve:
Forrás Református Óvoda

Székhelye:
5900. Orosháza, Lehel u. 39.

OM azonosítója: 200197

Óvodavezető neve:
Tóth Mónika

Hatályos Működési engedély száma:
BE/08/529-4/2023

Működési engedélyt jogerősítő határozat száma:

BE/08/537-4/2023

Telefon/fax/: 06-68/412-901

E-mail cím: forrasovi@forrasovi.hu

Fenntartó neve:
Orosházi Református Egyházközség

Székhelye:
5900. Orosháza, Könd u.5

Képviselője:
Szalkay Róbert – lelkész
Szalkay Róbertné –
Marton Erzsébet i.lelkész, vallástanár